Returpolicy

Returpolicy
Skapad: 2021.07.07

Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Miras Magiska omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Miras Magiskas ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.