INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för jannisbageri.com

Information:
Jannis Bageri och café
Adress: Pippi Långstrumps gata 17, 168 71 Bromma
Registreringsnummer:

Denna policy förklarar hur vår webbplats : jannisbageri.com samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har samt hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma vår webbplats med respekt för besökarnas integritet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

1. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH HUR DE ANVÄNDS
Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar namn, adress, e-postadress och telefonnummer som lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen. Vi behandlar även uppgifter som kommer in till oss via e-post. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder som att besvara frågor eller skicka material. Personuppgifterna kan även komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Vid besök på webbplatsen och vid nedladdning av dokument behandlar vi automatiskt information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter. Det kan gälla uppgifter om tid, datum, nedladdad fil, filens storlek, volym på överförda data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress. Ändamålet med behandlingen av denna typ av information är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

2. Laglig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den lagliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas. När det gäller så kallade cookies är den lagliga grunden samtycke. Närmare information om denna behandling framgår av avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

3. Lagringstid
Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.

4. Överföring till tredje part
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Det handlar exempelvis om våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, frakt och logistik, ekonomi och marknadsföring. Om vårt bolag ingår, eller kan komma att ingå, i en koncern kan dina uppgifter även komma att delas med företag inom koncernen. Vi säljer inte dina personuppgifter eller låter någon tredje part av andra skäl använda personuppgifter som lämnats till oss för sina egna syften. Undantag är viss teknisk information som under särskilda förutsättningar delas med tredje part enligt nedan.

5. Säkerhet
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

6. Rättigheter rörande personuppgifter
Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade. begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan.

7. Ändringar
Denna Integritetspolicy uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det har skett några förändringar innan webbplatsen används.

8. Länkar
På vår webbplats förekommer det ibland länkar till andra webbplatser. De webbplatserna står normalt inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy därför uppmanas du att ta del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

9. HUR BEHANDLAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?
Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

10. HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?
När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

11. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY
Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan jannisbageri.com. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

12. HUR KONTAKTAR DU OSS?
jannisbageri.com har en ansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 070-849 84 20 eller via e-post till hej@jannisbageri.com